Hopp til hovedinnhold

Tal og bokstavar

TEMA

Tal og bokstavar

Temabilde tall og bokstaver3x1

Naturen er ei kjelde for mykje matematikk – han har eit mangfald av former og mønster. Det er også mykje å telje. I naturen finn du kanskje også skjulte tal og bokstava? Gå på jakt sjølv da vel!

Rammeplanen

Fra kapittel 9

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på

 

 

Eplematematikk

Eplematematikk

Til alle tider har folk rekna med eple og pærer. Her viser vi at eplematematikk ikkje har gått ut på dato.

Forsøk og praktisk arbeid