Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Dra og slipp - Insekter og edderkoppdyr

I denne oppgaven skal dere finne insekter og edderkoppdyr, og plassere de i riktig boks. 

Insekter og edderkoppdyr

 

Oppgaven har to hovedutfordringer. Det ene er å finne alle åtte dyrene i bildet, og det andre er å plassere de i riktig boks. Er det et insekt, eller er det et edderkoppdyr? Her er det å telle antall bein en nøkkel. I selve bildet kan det være vanskelig, men dra dyret over i en av boksene, så er det lettere å se beina. Oppgaven åpnes i nettleser og fungerer både på PC og nettbrett.

 

Til oppgaven

 

 

Faglig forklaring

Insekter og edderkoppdyr tilhører en kjempestor dyregruppe som heter leddyr. Insekter og edderkoppdyr er to mangfoldige grupper med mange former for utseende.

Felles for insektene er at de har seks bein, tre kroppsdeler og mange har vinger.

Edderkoppdyrene deles inn i tre hovedgrupper: Edderkopper, midd og vevkjerringer. Felles for de alle er at de har åtte bein og mangler vinger. Edderkopper har to kroppsdeler, mens vevkjerringer og midd har en kropp.

Se mer i artikkelen under bakgrunnsstoff på siden.  

Rammeplanen

I kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter - barmehagems digitale praksis

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

Personalet skal:

  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen