Hopp til hovedinnhold

Interaktive oppgaver

Tema Interaktive oppgaver  

Interaktive oppgaver kan være fine ressurser å bruke for å bli kjent med ulike tema. Vi presenterer her ulike former for dra og slipp-oppgaver hvor barna kan lære både ved å diskutere det naturfaglige, de sorterer ut fra noen kriterier, og de øver opp digital kompetanse. 

 

Rammeplanen

I kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter - barmehagems digitale praksis

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

Personalet skal:

  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen