Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Ballongrakett

Her er en enkel og morsom aktivitet hvor du kan lage en rakett av en ballong.

 

Ballongrakett

Denne aktiviteten er en enkel og morsom aktivitet som viser at luft kan sette noe i bevegelse. Erfaringsvis trenger barna litt hjelp til deler av aktiviteten, så den egner seg i litt mindre grupper.

Fest en ende av hyssingen/snøret i et hjørne av rommet. Sett deg ned i det motsatte hjørnet.

Klipp vekk den bøyelige delen av sugerøret. Blås ballongen litt opp sånn at du med to teipbiter kan feste den omtrent midt under sugerøret. Pass på at åpningen peker langs sugerøret. Tre sugerøret inn på hyssingen/snøret med ballongåpningen bakover. Blås mye luft inn i ballongen. Hold hyssingen/snøret stramt. Slipp ballongen.

Tips

Det kan testes med ulike typer ballonger, men erfaringsvis er avlange ballonger de beste da de runde ballongene kan ha en tendens til å komme bort i hyssingen.

Faglig forklaring

Den lufta som blir blåst ut bakover, skyver ballongen forover. I raketter blir framdriften laget på samme måte som i denne ballongraketten. Noe blir skutt ut bakover og da går raketten forover. Jetfly virker på liknende vis. De tar luft inn foran, og skyver lufta ut igjen med mye større fart bakover. Da skyver lufta jetflyet forover.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

Materialer og utstyr

 • Ballonger
 • Sugerør
 • Teip
 • Hyssing/fiskesnøre
 • Saks

Kan utføres i sammenheng med