Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lys og skyggelek – Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg lys og skyggelek. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagte pdf-dokument.

Foto: Guri Langholm/Kari Holter Foto: Guri Langholm/Kari Holter

Formål

Målet med aktiviteten er at barna undersøker lysets fysiske egenskaper spontant. Aktiviteten ble gjennomført med barn i alderen 2–5 år.

Gjennomføring

Aktiviteten er delt i to: Skyggelek og fargelek. I begge aktivitetene brukte vi overheadprojektor.

I skyggeleken la vi forskjellige gjenstander på overheaden. Barna gjettet hva det var ved å se hvordan skyggen til gjenstanden ble kastet på den store hvite veggen. Barna møtte dette med undring etterfulgt av nysgjerrighet til selv å skape skygger. De fikk frihet til å utforske både hvordan de selv og ulike gjenstander skapte skygge.  Alle barna fikk i tur og orden velge gjenstander som de la på prosjektoren. De valgte ut ting som gaffel, plastikkdyr, saks og byggeklosser. Barna som så på stoler foran fikk gjette hva skyggen på veggen skulle forestille. 

I fargeleken legges ulike fargefiltre på overheaden eller gjennomsiktig farget plast. Barna erfarte at fargefiltre ga rommet nye farger.

Erfaringer fra aktivitetene - skyggelek

Samtalen om gjenstandene ble mer omfattende enn personale hadde forutsett. Et barn foreslo å legge en bok på overheaden slik at boka ble synlig på veggen. Boka ble bare et mørkt rektangel. Da et av barna begynte å bevege denne boka, utviklet det seg en lek hvor man måtte «gjemme seg» for skyggen av boka, det var bare lov til å være der det var lys. Lysleken endret karakter fra gjettelek til bevegelseslek. Barna skapte egne leker ut fra eksperimentering med overheaden. I ettertid leker barna fangeleker hvor man må prøve å ikke bli lyst på av den som har lommelykten. Dette er leker som er lett å følge og som derfor inviterer mange til å delta.

Da barnehagelæreren satte en bolle med vann på overheaden, beveget vannet seg. Barna sølte litt vann på overheaden og skrev bokstaver inn i vannet. Barna ble opptå av å «fange» vannet som ble smurt utover på overheaden.

Gutt, 3 år: «Pass deg, så du ikke blir våt av vannet!»

Jente, 3 år: «Jeg blir ikke våt, veggen er ikke våt, men det er skygger av alle bølgene.»

 • Skyggelek1
 • Skyggelek2
 • Skyggelek3

Erfaringer fra aktivitetene - fargelek

Gutt, 4 år, ba oss om å lukke øynene mens han la en ny farge på overheaden. «Lukk øynene alle sammen, ikke åpne dem før jeg sier ifra. Hvilken farge tror dere at det blir? Det er ikke lov å se, det er juks!» Det ble rødt! (Gutt, 4 år) «Se, alt er bare rødt!» (Gutt 4,5 år) «Men se! Skyggen min er fortsatt der og den er fortsatt like stor som meg!»

Jente, 3 år: «Vi kan blande fargene!» Barna forsøkte å legge både rødt, blått og grønt filter på overheaden for å se hva slags farger vi kunne skape. Det ble ifølge barna mørkebrunt. Gutt, 4 år: «Akkurat som når vi blander alle malefargene.»

Barna ble opptatt av egne skygger, hvor store de var og hvordan både klær og hår fikk ny farge etterhvert som rommet skiftet lys. Barna begynte å bevege seg mer etter at fargelyset i rommet ble endret, de danset og hoppet. Dette kan være med å vise hvordan farger endrer stemningen i et rom og inviterer barna til bevegelse.

 • Fargelek1
 • Fargelek2
 • Fargelek3

 

Faglig forklaring

Forskere arbeider for å forstå hva lys er, det inneholder mye energi, men en komplett forståelse av hva lys er har de ikke funnet ut av. Lys er blant annet fotoner, energi, bølgelengder og farger. I barnehagen kan vi legge et grunnlag for en dypere forståelse gjennom arbeid og lek rundt noen sider av tema lys.

Er det opplagt at det ikke finnes lys uten at det er en lyskilde? Hva er mørke? Det er ikke annet enn fravær av en lyskilde.  Lek med lys og skygge kan gi erfaring om at lys kommer fra en lyskilde. En gammel overheadprojektor er en god lyskilde. Lys går i rett linjer og det kan skifte retning. Når du speiler deg ser du refleksjonen av lys som sendes fra deg. Når en lysstråle treffer en speilflate, reflekteres strålen slik at innfallsvinkelen blir lik utfallsvinkelen.

Isaac Newton gjennomførte noen enkle eksperimenter som førte til større forståelse av sammenhengen mellom hvitt lys og farger. Newton holdt et glassprisme foran en solstråle og dermed fikk han dannet en regnbue. Et spektrum. Han fikk også til å samle alle fargene i spekteret til hvitt lys igjen. Da skjønte han at fargene ikke var inni prismet, men at de var i det hvite sollyset. Vi ser regnbuen på himmelen når solstrålene treffer regndråper i lufta. I regnbuen blir det hvite sollyset spaltet i alle regnbuens farger. Disse mangefargete lysstrålene treffer øynene dine og du ser spekteret. For at du skal se regnbuen må du alltid ha sola i ryggen og regndråpene foran deg.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • Overheadprojektor
 • Glassbolle
 • Vann med oppvaskmiddel
 • Ulike lystette gjenstander
 • Fargefilter eller gjennomsiktige fargete plastark