Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vannets bevegelse - Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg vann og vannets bevegelse. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagte pdf-dokument.

Vannbevegelse 5

Foto: Pernille Hummelgaard Tonnesen

Formål

Målet med aktiviteten er at barn spontant undersøker vannets fysiske bevegelse. Det er et mål at de skal få erfare hvordan vann beveger seg, naturvitenskapelige metoder for eksempel konstruksjoner og hvor utgangspunktet er undring og undersøkelse. Det at ansatte observerte av at mange barn var opptatt av at grave og konstruere vannbaner på lekeplassen dannet grunnlaget for aktiviteten.

Gjennomføring

Ved å bruke gamle takrenner i ulik lengde kan barna lage sin egen vannbane. Det kan først lages en bane av de voksne som barna leker med og barna kan selv lage sine egne baner og få erfaring med hvordan takrennene må plasseres for at vannet skal bevege seg i ulike retninger.

Erfaringer fra aktiviteten

Aktivitetene ble planlagt med 8 barn hvor de voksne har en tilbaketrukket rolle. Pedagogene vurderer løpende hvordan interaksjonen støtter barnas nysgjerrighet. Når der er mulighet for det snakkes det om opplevelser, refleksjoner og dialog på bakgrunn av barnas interesser og oppmerksomhet. Det refereres til tidligere arbeide med vann og til takrenner på husene omkring oss. 

Barna finner selv ut av at helning av banen har betydning for hvordan vannet beveger seg. De finner også ut av at mengden av vann som ledes gjennom på en gang har betydning for vannets bevegelse. 

Det som overrasket de ansatte var at barna arbeidet så godt sammen. Barna var utholdende og kompleksiteten av konstruksjonene ble økt. Eksempelvis ble det konstruert baner i sikksakkformer. 

Voksen (V): "kan vi bestemme hvor vannet skal renne?"

Barna finner ut at det går an å konstruere en propp av sand så vannet holdes tilbake.

V: "Kan sandet holde på vannet?"

Barn (B): "ja på en måte, når jeg putter ny sand på."

V: Du vil gjerne at vannet skal renne i den andre retningen?

B: Ja ned i baljen, ikke ned på jorden.

V: Kunne du gjøre det på en annen måte?

B: Næ. Et barn står ved siden av og ser, - har en løsning. Uten å si noe, spar han sand under takrennen slik at den for den nødvendige helningen. Et annet barn fanger intensjonen og spar sanden ut av takrennen så vannet kan renne fritt.

V: hvor renner vannet hen når banen er flat?

 

Barna jobber masse med konstruksjon. Det er både samarbeid og individuelt. De tester hypåoteser og får gode erfaringer ut fra det de gjør. De ansatte er med i samtalene og bruker begreper aktivt.

 • Vannbevegelse 1
 • Vannbevegelse 2
 • Vannbevegelse 3
 • Vannbevegelse 4
 • Vannbevegelse 5

 

Begreper og forklaringer

Viktige begreper i denne vannleken er helning, hastighet, vannrett og loddrett. Helningen av vannbanen har betydning for hvor hurtig vannet beveger seg. Hastigheten endrer seg med helningen og forståelse av at vannet renner raskt eller renner langsomt inarbeides. Mengden av vann som helles ut på banen har betydning for hastigheten av vannets bevegelse. Ved bruk av demning, kan vi snakke om at vannet stoppes eller at noe hindrer vannets bevegelse.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

 • Takrenner
 • Holdere til takrenner
 • Bøtter
 • Vann