Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Begreper for snø, is og vann

Denne aktiviteten passer i forbindelse med andre aktiviteter om snø, is og vann. Mange av de eldste barna tar denne aktiviteten med en gang, mens de yngre må få flere erfaringer med vannlek og få god tid til denne leken. Språket vårt har mange begreper knyttet til vann. Følgende aktiviteter gir erfaringer til begrepsdannelsen.  

Is og vann

Aktivitet 1

Lag lister med begreper for snø og is. Hvor mange ord og begreper som beskriver forhold med snø og is kommer dere på? Se gjerne på vinterbilder, gå ut for å få inspirasjon eller bruk digitalt kamera for å ta bilder som beskriver begrepene.

Her er noen forslag:

 • slaps
 • kram snø
 • skare
 • holke
 • puddersnø
 • is
 • nysnø
 • istapper

Aktivitet 2

Finn navn på ulike typer nedbør.

Her er noen forslag:

 • regn
 • duskregn
 • striregn
 • sludd
 • snø
 • hagl

Ta bilder som viser dugg, tåke og snø. Prøv gjerne å lage en Time-Lapse som viser smelting og frysing.

For en som aldri har opplevd snø før, kan disse ordene være vanskelig å forstå. Gi en kort forklaring. 

Barns kommentarer og spørsmål

Barns spørsmål kan i denne aktiviteten dreie seg om nyanser for å forstå forskjellen på begrepene opp mot det de har erfart med snø, is og vann.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring

 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd s
 • ynliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

 

 

 

 

Materialer og utstyr

 • Kamera