Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Filtrering av vann fra snø

Snøen faller i store hvite filler og legger seg som en myk fin dyne på bakken. Det ser hvitt og rent ut og det er uunngåelig at barna smaker på snøen. Men hvor rent er snø egentlig? Er det farlig å spise snø? Denne aktiviteten illustrerer hva som er i snøen.

Snøkrystall

Først kan vi snakke med barna om snø og hva snø er. Aktiviteter som frysing og tining er relevant å gjøre i forbindelse med dette. Ta inn snø fra fire forskjellige steder:

 • ren snø
 • gammel snø
 • snø fra en brøytekant
 • tydelig møkkete snø

La det smelte i fire forskjellige boller. Så filtreres vannet fra hver bolle gjennom hvert sitt kaffefilter og ned i et glass. Sammenligne filtrene og vannet i glassene. Er det noe på filteret fra den rene snøen? Hvor mye urenheter er det i de ulike kaffefiltrene? Er det forskjell i fargen i de ulike glassene? Det kan være lurt å sette glassene foran et hvitt ark, slik at man klarere ser forskjellen. 

Faglig forklaring

Snø dannes rundt små urenheter i lufta. Oppe i atmosfæren er det underkjølt vanndamp som trenger et startpunkt å begynne fryseprosessen. Vanndamp fyser rundt en urenhet i lufta og snøkrustallen bygges ut fra dette og blir større og større. Til slutt faller snøkrystallene ned på bakken.

Er det farlig å spise snø?

Å spise helt ren snø som faller rett fra himmelen er ikke farlig. Men snø som har ligget en liten stund kan inneholde mye som barn ikke skal ha i seg.

Barns spørsmål

Barn kan spørre om hvorfor det er prikker i filteret, hvorfor det er brunt når snøen var hvit. Dette er et fint utgangspunkt for å snakke om rent vann, vann som ressurs og at noen i verden ikke har så rent vann som oss.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • Snø fra ulike steder
  • Helt ren snø
  • Gammel snø
  • Snø fra en brøytekant
  • Tydelig møkkete snø
 • 4 Kaffefilter (Hvite)
 • Filterholder
 • 4 glass
 • Et glass vann fra springen