Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Brett et papirfly

At luft kan sette gjenstander i bevegelse er spennende. Lek med papirfly er en fin måte å få erfaring med dette på. Her er oppskriften på et papirfly som flyr langt.

Papirfly12

Start med et A4-ark som du bretter på midten, så det får en markert kant.

  Papirfly1

Brett så inn begge hjørnene på den ene kortsiden.

  Papirfly2

Brett inn hjørnene en gang til, så arket blir enda litt spissere.

  Papirfly3

Brett inn spissen du nå har fått.

  Papirfly4

Du kan variere hvor langt inn du bretter spissen. Dess lenger inn du bretter, dess tyngre blir flyet i fronten. Prøv ut forskjellige lengder, og se hva som flyr best.

  Papirfly6

Brett flyet i to langs den første bretten du gjorde, slik at den glatte siden kommer ut. Du skal nå ha en trekant med avkuttet spiss.

  Papirfly7

Så bretter du ned kantene bakerst. Dette skal bli styring under vingen. Det er viktig å ikke brette ned for mye papir her. Dette gjør du på begge sider.

  Papirfly101

Så bretter du til vingene. Her kan du brette ned ganske mye papir. Vingene må brettes på begge sider.

Papirfly11

Her er vingene brett ned på begge sider. Legg merke til den vesle papirkanten som er kommet i midten, det er den du skal holde i når du sender flyet. Så bretter du ut vingene igjen. Sett fra oversiden ser flyet slik ut:

  Papirfly-ferdig

Husk å brette ned styrekantene ytterst på vingen, slik at de peker rett ned.

Da er du klar til å kaste flyet! 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. 

 

Materialer og utstyr

  • A4-ark i forskjellige farger