Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Egg som kan flyte og vann som forsvinner

I denne aktiviteten skal barna få erfaring med at saltvann og ferskvann har ulike egenskaper, og at vann fordamper over tid.

Egg-i-vann2

Få egg til å flyte

Egg-i-vann1

Se på vannets fordamping

Du kan utvide forsøket ved å la skålene stå over en lengre periode slik at barna kan følge med på hva som skjer med vannet. Alt vannet vil tilslutt fordampe og det blir kun salt og  egg igjen i den ene skålen og bare egg i den andre skålen. På denne måten får eksperimentet både vist betydningen av saltinnhold og hvordan vannet fordamper over tid.

Vann-fordamper

 

Faglig forklaring

Hovedbestanddelen i et egg er vann. Dernest inneholder egget oppløste proteiner og plommen inneholder noe fett. I tillegg har egget en liten gasslomme som bidrar til noe redusert massetetthet, men i sum har egget høyere tetthet enn ferskvann, men lavere tetthet enn saltvann. Dette er årsaken til at egget flyter opp. 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • To glasskåler med vann
 • 2 egg
 • Salt
 • Evt. to syltetøyglass