Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fra vanndamp til vanndråper

Opplev hvordan vanndamp i lufta kan omdannes til flytende vann.

Fyll et glass med vann og isbiter. Kan dere se at det kommer vann utenpå glasset? Bruk grubletegningen og diskuter hvor dette vannet kommer fra. Hvem tror dere har rett?

 

Kondenspåglass

La barna foreslå hvordan dere kan teste ut hvilket forslag som er riktig.  

Her er noen forslag:

 1. Tørk av duggen på utsiden av glasset med tørkepapir, og dekk til toppen av glasset med plastfilm. Kommer det fortsatt dugg på glasset? I så fall kan det ikke være vann som sniker seg over kanten.
 2. Ta et tomt og kaldt glass ut av fryseren. La det stå litt i romtemperatur. Kommer det fortsatt dugg på glasset? I så fall er det ikke nødvendig med is eller vann i glasset for at det skal komme vanndråper på utsiden. Vann som lekker ut av glasset er derfor ikke riktig forklaring.
 3. Hell varmt vann i et nytt glass. Kommer det fortsatt vanndråper på glasset? Hvis ikke er det temperaturen som er viktig  for at kondensering skal skje.
 4. Foreslå andre tilfeller der du har sett at kondensering skjer.

Fra vanndamp til vann

 

Faglig forklaring

Selv om kondensiering er et vanlig fenomen, så er det ikke opplagt hvor vannet kommer fra. Vanndamp er mer eller mindre tilstedeti lufta, men er ikke synlig. Varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft. Når temperaturen synker, gir derfor lufta fra seg noe av vannet som vanndråper. Dette kan vi observere når det dannes tåke, som er vanndråper i lufta, riktignok meget små vanndråper. Et glass som inneholder is er normalt kald nok til at vanndamp i lufta blir omdannet til vanndråper på utsiden av glasset.

Det kan også være interessant å legge plastfolie oppå et glass med varmt vann og studere dråpene som nå samler seg på undersiden av folien. Ha gjerne forstørrelsesglass tilgjengelig for å studere fenomenet nærmere. Folien hindrer vannet i å fordampe ut i lufta, lufta i glasset kan ikke ta mot mer vanndamp og derfor samler det seg dråper på plastfolien. Det kondenserer.

Kommetarer/praktiske tips

Dere trenger ikke å prøve ut alle forslagene. Hvis dere ikke har fryser lett tilgjengelig, kan dere bare gjøre punkt 1 og 3. Barna har kanskje andre forslag som kan prøves ut også.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

Materialer og utstyr

 • isbiter
 • glass
 • kaldt og varmt vann fra springen
 • plastfolie
 • tørkepapir
 • fryser