Hopp til hovedinnhold

På jakt etter insekt og andre smådyr

Temabilde på jakt3x1

Å jakte på insekt og andre smådyr ute er ein spennande aktivitet. Dette kan vi gjere veldig enkelt eller vi kan ta i bruk litt meir avanserte metodar. På denne temasida har vi samla ulike former for innsamlingsmetodar for insekt, edderkoppar og andre smådyr. Den enklaste måten er å berre rusle rundt i skogen eller nærmiljøet og lette på steinar, røter og stubber. Det finst vidare ein del ulike håvar vi kan bruke for å samle inn, og vi kan lage ulike typar feller. Her er åtte omtalar av ulike fangstmetodar. 

Rammeplanen

Fra kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

Fra kapittel 3 -  Barnehagens formål og innhold

Personalet skal:

  • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
  • sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjek
  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

 

BunndyrjaktPrio1

På bunndyrjakt

I denne aktiviteten skal dere fange bunndyr med stangsil. Aktiviteten beskriver hvordan du gjør dette i både stillestående og rennende vann.

Forsøk og praktisk arbeid