Plakatar og plansjar

Her kan du laste ned ulike plakatar og plansjar til bruk i barnehagen.

Fuglestudier-atlas

Her er ei oversikt over fleire ulike plakatar og plansjar innanfor naturfaglege tema. Plansjane inneheld bilde og ein kort omtale av kvar art. Skriv ut plansjen i fargar og legg han i ei plastlomme eller laminer han. Dei eignar seg godt på tur for både barn og voksne.

Atlas1