Hopp til hovedinnhold

Kroppen

TEMA

Kroppen

Temabilde Kroppen smal

Kroppen er et helt opplagt tema å ta for seg sammen med barnehagebarn. Ikke minst er det viktig å gi barna et språk, et vokabular, om det som omhandler kroppen. Hvor er brystkassa? Hva er hals og hva er nakke? Hva er hud? Hva er skjelett ? Det er nok å ta av og det kan komme mange spennende samtaler ut av spørsmål  rundt kroppen.

Rammeplanen

 

Fra kapittel 3 - Barnehagens formål og innhold

  • være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
  • stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
  • arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold -får kjennskap til menneskets livssyklus Personalet skal
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

 

  

Dybdesyn - listebilde

Dybdesyn

Hvorfor har vi to øyne? Det kan vi illustrere med denne enkle aktiviteten. Det skal vise seg at det blir vanskeligere å bedømme avstand når du lukker et øye!

Forsøk og praktisk arbeid
Ledeøyet 1

Ledeøye

Hvilket øye ser du mest med? Høyre eller venstre øye?

Forsøk og praktisk arbeid
Skjelettet2-483x320

Skjelettsprellemann

Her er en aktivitet hvor barna kan lage sin egen skjelettsprellemann.

Forsøk og praktisk arbeid
Retningshørsel - listebilde

Test din retningshørsel

Kan det ene øret ditt oppfatte lyd før det andre?

Forsøk og praktisk arbeid
Skjelettet

Undersøk skjelettet ditt

I denne aktiviteten skal barna få bruke sine egne erfaringer til å forske på skjelettet sitt.

Forsøk og praktisk arbeid