Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig utvikling

TEMA

Bærekraftig utvikling

Temabilde bærekraftig utvikling3x1

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen heter det i barnehagelovens formålsparagraf. Her samler vi aktiviteter som er med på fremme en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Å få gode naturopplevelser og å bli kjent med naturens mangfold er sentralt for dannelsen av et miljøbevisst menneske. Utforskende arbeidsmetoder vil kunne ivareta barns lekende tilnærming til nye fenomener og gleden i å oppdage noe nytt. 

Om bærekraftig utvikling eller å ta vare på naturen
Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som av betydning for barns holdninger til natur seinere i livet. Barns opplevelser i og med natur står sentralt på de første trinnene.

Figuren nedenfor viser en variant av miljøtrappa:

                             Ta ansvar for framtida og en bærekraftig utvikling
                        Påvirke og medvirke                                             .
                   Lære seg å forstå sammenhenger i naturen              .
             Få en begynnende forståelse for  bærekraftig utvikling
      Oppdage mangfoldet i naturen, samle inn, observere.
Være i naturen, naturopplevelser, undre seg  

Rammeplanen

Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

 

fugleunger-i-fuglekassen

Fuglekasse med kamera

En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

Forsøk og praktisk arbeid
kjoettmeise-baby-640x320

Fugler på fuglebrettet

Mange småfugler overvintrer i Norge og trenger litt hjelp fra oss for å overleve vinteren. Her er et godt opplegg hvor barna får bli kjent med våre overvintrende fugler gjennom fuglemating.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekthusprosjekt forside640x320

Insekthusprosjekt i barnehagen

Vi har fått kunnskap om at det blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant annet fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Vi har fokusert på dette og sist vår bestemte vi oss for å hjelpe ved å lage et eget hus til dem.

Forsøk og praktisk arbeid
Bokstaver-og-tall1-640x320

Jakt på bokstavar og talsymbol

Omgivnadane og naturen er full av former som liknar på bokstavar og tal berre vi leitar litt, og barn er flinke til å leite og observere. Sprekkar i eit svaberg kan danne bokstaven A, og messinglav kan danne talet åtte.

Forsøk og praktisk arbeid
Kvitre+

Kvitre!

Å bruke en app for å lære om fugler og fuglesang kan være nyttig sammen med barna. Her er et eksempel på en fin fugleapp.

Forsøk og praktisk arbeid
Skattekiste

Skattekiste frå naturen

La barna lage si eiga skattekiste. Fyll ho med ting frå naturen. Det er enkelt å gjere og er ein aktivitet som kan fortsette gjennom heile året.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfugllarver

Sommerfuglprosjekt i barnehagen

Sommerfuglprosjektet i Klubben barnehage i Lørenskog går ut på å følge livssyklusen til en sommerfuglart, og samtidig lære å passe små dyr, studere dem og respektere dem som levende vesener. Sommerfugler vil alltid fascinere mennesker og særlig barn. Hver gang vi ser en sommerfugl ute er det barn som reagerer og som undrer seg over dette lille vesenet.

Forsøk og praktisk arbeid
Vannets kretsløp

Vannets kretsløp på vinduet

Naturfaglige blikkfang som stimulerer til observasjon kan være så mye forskjellig i barnehagen. Prøv denne aktiviteten med vannets kretsløp i en plastpose.

Forsøk og praktisk arbeid