Hopp til hovedinnhold

Insekt og andre smådyr

TEMA

Insekt og andre smådyr

Temabilde insekter2x1

Insekta og dei andre små dyra som edderkoppar, skrukketroll, skolopendrar og tusenbein er alltid fasinerande for barna. Du har sikkert opplevd at barna med gnistrande auge har komme til deg med eit lite kryp i handa og sagt «Sjå her!» Å bli kjente med dei minste dyra er spennande og lærerikt. Du finn tips og triks om korleis du samlar inn insekta under temaet På jakt etter insekt og andre smådyr.

Rammeplanen

Fra kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

Fra kapittel 3 -  Barnehagens formål og innhold

Personalet skal:

  • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
  • sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekt
  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

 

Insekter 2

Insekter - Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg insekter. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekthusprosjekt forside640x320

Insekthusprosjekt i barnehagen

Vi har fått kunnskap om at det blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant annet fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Vi har fokusert på dette og sist vår bestemte vi oss for å hjelpe ved å lage et eget hus til dem.

Forsøk og praktisk arbeid
Isbokspinsettlupe

Kvar er insekta? På jakt med pinsett, isboks og lupe

Utstyrt med ein pinsett, ein isboks og ei lupe, er alt klart for ei spennande jakt etter insekt og andre smådyr ute på tur. Her er nokre tips til korleis du skal finne alle dei små dyra.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfugllarver

Sommerfuglprosjekt i barnehagen

Sommerfuglprosjektet i Klubben barnehage i Lørenskog går ut på å følge livssyklusen til en sommerfuglart, og samtidig lære å passe små dyr, studere dem og respektere dem som levende vesener. Sommerfugler vil alltid fascinere mennesker og særlig barn. Hver gang vi ser en sommerfugl ute er det barn som reagerer og som undrer seg over dette lille vesenet.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfuglhåv

Å samle inn dyr med sommerfuglhåv

Når man tenker på en insektzoolog, ser man ofte for seg en som løper rundt med sommerfuglhåv og fanger fine dagsommerfugler. Her er noen tips om bruk av sommerfuglhåven.

Forsøk og praktisk arbeid
Slaghåv

Å samle inn smådyr med slaghåv

Det finnes flere typer av insekthåver. En av disse er slaghåven. Denne brukes i vegetasjonen og er veldig effektiv til å fange insekter og edderkopper som gjemmer seg i gress, busker og kratt.

Forsøk og praktisk arbeid