Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Balanse på vannhinna

Kan man balansere en ballong stående? Kan man balansere en knappenål stående? I denne aktiviteten skal vi undersøke noen egenskaper ved vann og vannhinna.

Balanse på vannhinna

Ballonger og sugerør balanserer på vannhinna.

Blås opp en ballong. Knytt igjen åpningen, og sett ballongen på bordet med knuten opp. Ballongen velter. Sett så ballongen forsiktig ned på vannet i en glassbolle med knuten opp. Glassbollen må være helt fri for såperester. Er du heldig får du ballongen i balanse med en gang. Hvis ikke får du prøve noen ganger. Vi har inntrykk av det hjelper å gni med handa mot undersida av ballongen. Det er lettest å få til dette forsøket med runde ballonger, men det går med avlange ballonger også, bare de ikke er for lange.

Stikk en knappenål bare så vidt gjennom et sugerør. Knappenåla skal stå på midten av røret. Hvis du setter røret på bordet med nålhodet opp, bikker det over. Sett det forsiktig på vannet med nålhodet rett opp. Det balanserer, i hvert fall en stund. Hvis du har tre, fire rør med ulike lengder, får du det sikkert til. 

Faglig forklaring

Vannhinna kalles også overflatehinna eller overflatespenning. Fenomenet henger sammen med at vann fukter ballongene og sugerørene, i hvert fall noen steder. Hvis f.eks. ballongen bikker litt til sida, trekker den med seg vannhinna, som trekker tilbake igjen, og slik oppstår en nokså hårfin balanse. Vi kan sammenlikne overflatehinna med et nettverk av hender som holder et bursdagsbarn i lufta. Barnet holdes oppe selv om «hinna» ikke er helt tett.

Barns kommentarer og spørsmål

Barn har mange fine undrende spørsmål i forbindelse med slike aktiviteter. Under gjennomføringen av denne aktiviteten spurte et barn om ballongen ville stå på bordet om vi gnidde den i håret. Her kan man teste mange av barnas hypoteser og snakke om det som skjer.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Bolle med vann
  • Ballonger
  • Sugerør
  • Knappenåler