Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Digital lupe - praktisk bruk

Med en digital lupe kan barna både se detaljer av ulike objekter, og ta bilder og film de kan se på senere. Bruk den i barnehagen eller på en tur i skogen. Her finner dere tips om teknisk og praktisk bruk, samt en film som viser det samme.

Digital lupe

 

Å ha en digital lupe i barnehagen åpner opp en verden på mikroplanet. Hvordan ser et blad ut når vi forstørrer det opp? Hvordan ser et insektøye ut i en lupe? Er den prikken vi ser på bladet et rusk, et egg eller kanskje en kuleedderkopp?

I barnehagen har mange barn allerede brukt en håndholdt analog lupe for å se i større forstørrelse. Disse forstørrer mellom 4-12 ganger. En digital lupe som den vi presenterer her, forstørrer opp til 43 ganger, og det gir innsikt i en ny verden. Nederst i denne artikkelen finner dere en film som viser litt om bruken av lupa, og hvor og hvordan dere kan finne insekter og småkryp.

Hvilken lupe?

I denne aktiviteten har vi valgt å bruke TTS Easi-Scope trådløs lupe. Den sender bildene via WiFi til din mobil eller nettbrett. Den koster rundt 1500 kroner (januar 2021), så det er en investering til avdelingene i barnehagen. 

Erfaringer fra barnehagene

Naturfagsenteret har sammen med noen barnehager testet ut denne type lupe. De generelle erfaringene er gode, og barna er engasjerte i det de finner og ser på med bruk av lupa. Lupa er testet både inne og ute i planlagte og spontane situasjoner. I de planlagte situasjonene er det en fordel om det ikke er så mange barn om gangen. Noen har løst dette med å sette opp en stasjon hvor lupa og et nettbrett står, og hvor barnegrupper har veklset på å bruke lupa. Andre har lånt lupe og nettbrett fra andre avsdelinger og satt opp flere stasjoner.

På tur ute er det mye fint å se på. Blader, steiner, kvister og stubber blir sett på i detalj. Det vi ser er at de krever litt kunnskap om hvor vi finner ulike typer insekter, edderkopper og andre småkryp. Det å vise barna at de kan rote i løvet, se under steiner og røtter, og se under blader er lurt. Da finner de mye å se på, både med og uten lupe. Ta gjerne en titt på artiklene knyttet til denne aktiviteten. Her finner du mange gode tips. 

Fordeler

 • Enkel å bruke
 • Skarpstilling
 • Bildeknapp
 • Lys
 • Avstandskopp

Ulemper

 • Krever en del trening for barnehender å bruke og skarpstille
 • Kan være noen oppkoblingsproblemer 

Forberedelser

Det er lurt å øve seg på å koble opp lupa en del ganger før den brukes sammen med barna. Test dette både med avdelinges nettbrett og din egen mobil. I hovedsak bør du velge om du vil planlegge et opplegg hvor dere skal se på bestemte ting, eller om du skal ha den klar for å bruke den i spontane situasjoner. La så de eldste barna øve på å bruke lupa inne slik at de selv kan skarpstille og ta bilder. Dette tar vanligvis ikke veldig lang tid.

Ulike former for bruk

Våren 2021 lager vi noen filmer som viser hvordan lupene kan brukes ute eller inne sammen med barn. Her presenterer vi kort noen måter å bruke lupa på. Flere didaktiske opplegg kommer senere.

Planlagte opplegg

Ved et planlagt opplegg enten ute eller inne anbefaler vi at dere finner frem objekter på forhånd. For de eldste barna bør dere dele i grupper på maks fire barn og opprette en stasjon hvor lupa og nettbrett står fast under opplegget.

Spontane situasjoner inne

Å ha lupa synlig tilghengelig på avdelingen vil føre til at den blir hyppigere brukt. Da kan dere raskt koble den opp hvis barna finner noe på avdelingen de vil se nærmere på, eller dere ser at dere kan berike en situasjon med å bruke lupa.

Spontane situasjoner ute

Ha lupa med deg på tur. Ha den i lomma og ha mobilen klar. Hvis barna finner pinner, blader, mark, insekter eller edderkpper, kan dere raskt koble opp lupa og se på alt det spennende som barna finner. 

Noen tekniske utfordringer

Når vi på naturfagsenteret har testet dette har den koblet seg fint opp til telefon, men noen ganger har vi hatt problemer med å koble til nettbrett. Hvis dette skjer, velg "glem nettverk" på telefonen/nettbrettet og koble til på nytt.

 

 

 

Rammeplanen

I kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter - barmehagems digitale praksis

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

Personalet skal:

 • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
 • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

Praktiske og tekniske tips

Tekniske tips:

 • Skriv nettverksnavn på lupa med en tynn svart vannfast tusj
 • Sjekk oppkobling før dere drar ut
 • Øv på å koble opp/bruke på forhånd
 • Oppdater programvaren
 • Hvis den ikke kobler seg opp, velg "glem nettverk" på telefonen/nettbrettet og koble til på nytt

Praktiske tips:

 • Hver avdeling burde ha sin egen lupe. Lån gjerne av hverandre hvis dere har et større opplegg
 • Maks tre-fire barn pr lupe.
 • Sett opp en fast base hvor lupa og nettbrett står
 • Et hvitt A3 ellr A4 ark er fint som underlag
 • Ha gjerne analoge lupeglass som samleglass, eller isbokser.
 • På tur kan der gjerne ha en lupe klar i lomma som kan kobles til telefonen