Hopp til hovedinnhold

Dyr

TEMA

Dyr

Temabilde dyr3x1

Begrepet dyr omfatter alt fra smådyr som insekter og mark, til større dyr som fugler og pattedyr. Små barn møter dyr i pekebøker og leker, men også i de nære omgivelsene som husdyr, lokale fugler og ikke minst småkryp i jorda. Dyr som beveger seg er særlig fascinerende. Løft på en stein og se hva som lever under. Å holde et skrukketroll i hånda kan gi mestringsfølelse.

Barnet har glede av voksne som avanserer raskt fra pipp-pipp og gakk gakk og setter riktig navn på dyra.

Rammeplanen

 

Fra kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra kapittel 3 - Barnehagens formål og innhold

  • Personalet skal sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser
  • Personalet skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

  • Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
  • Personalet skal stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

 

Blåmeis4x3AMH

Fuglar om våren

Vi har nokre fuglar som overvintrar hos oss og nokre som trekker sørover. Når er det dei ulike fuglane begynner å rope på våren? Når kjem dei ulike trekkfuglane tilbake?

Forsøk og praktisk arbeid
fugleunger-i-fuglekassen

Fuglekasse med kamera

En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

Forsøk og praktisk arbeid
Fugler 2

Fugler – Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg fugler. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Forsøk og praktisk arbeid
kjoettmeise-baby-640x320

Fugler på fuglebrettet

Mange småfugler overvintrer i Norge og trenger litt hjelp fra oss for å overleve vinteren. Her er et godt opplegg hvor barna får bli kjent med våre overvintrende fugler gjennom fuglemating.

Forsøk og praktisk arbeid
Fisk-under-vann

Hvordan lever dyr under vann?

Har barna tenkt over hvordan fisker og andre dyr kan leve under vann? Har barna spurt om dette? Her er en aktivitet hvor vi kan gruble litt over dette temaet.

Forsøk og praktisk arbeid
Plastelina bein i kropp

Hvorfor har vi bein i kroppen?

Hva er funksjonen til skjelettet? I denne aktiviteten skal dere se på noen av funksjonene til skjelettet.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekter 2

Insekter - Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg insekter. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekthusprosjekt forside640x320

Insekthusprosjekt i barnehagen

Vi har fått kunnskap om at det blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant annet fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Vi har fokusert på dette og sist vår bestemte vi oss for å hjelpe ved å lage et eget hus til dem.

Forsøk og praktisk arbeid
Kvitre+

Kvitre!

Å bruke en app for å lære om fugler og fuglesang kan være nyttig sammen med barna. Her er et eksempel på en fin fugleapp.

Forsøk og praktisk arbeid
Kylling skjelett

Kyllingskjelett og kyllingbein

I denne aktiviteten skal vi bruke kyllingbein til å undersøke skjelett.

Forsøk og praktisk arbeid
Lag-eget-akvarium

Lag akvarium i barnehagen

Barna opplever naturens under ved å samle, pleie og stelle med dyr i et ferskvannsakvarium. Samle ferskvannsdyr og planter og undersøk hva som skjer den dagen da en vakker øyenstikker kryper ut av sin gamle puppeham.

Forsøk og praktisk arbeid
BunndyrjaktPrio1

På bunndyrjakt

I denne aktiviteten skal dere fange bunndyr med stangsil. Aktiviteten beskriver hvordan du gjør dette i både stillestående og rennende vann.

Forsøk og praktisk arbeid
Skjelettet2-483x320

Skjelettsprellemann

Her er en aktivitet hvor barna kan lage sin egen skjelettsprellemann.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfugllarver

Sommerfuglprosjekt i barnehagen

Sommerfuglprosjektet i Klubben barnehage i Lørenskog går ut på å følge livssyklusen til en sommerfuglart, og samtidig lære å passe små dyr, studere dem og respektere dem som levende vesener. Sommerfugler vil alltid fascinere mennesker og særlig barn. Hver gang vi ser en sommerfugl ute er det barn som reagerer og som undrer seg over dette lille vesenet.

Forsøk og praktisk arbeid
Plastikkdyr systematikk 1

Systematikk med plastikkdyr

Gjennom lek med plastikkdyr lærer barna mye om egenskaper og tilpasninger for både nålevende og utdødde dyregrupper. Barna får et innblikk i at dyrene har utviklet seg over tid.

Forsøk og praktisk arbeid
Skjelettet

Undersøk skjelettet ditt

I denne aktiviteten skal barna få bruke sine egne erfaringer til å forske på skjelettet sitt.

Forsøk og praktisk arbeid