Hopp til hovedinnhold

Tett på naturen i Oslo - Ressursside for barnehageansatte

Ressursside for naturopplevelser i Oslo. Her presenteres prinsipper og tips for en god tur, og grunnleggende naturkunnskap.

 

Oslo

 

Grunnleggende om turer med barn:

 • God forberedelse: - Ha fast utstyr og klær på plass i barnehagen.
 • Velg turmål som er varierte i både topografi og vegetasjon.
 • Avklar rollefordelingen i personalet.
 • Ha en eller flere gode turmål i passe lang avstand fra barnehagen.
 • Veien til turmålet er også en viktig del av turen - ta tid til å engasjere dere i det barna finner på veien.
 • Engasjer dere i det barna gjør og finner på turen og turmålet: - Gode muligheter for å undre seg sammen med barna og samtale om det barna finner og er opptatt av.
 • Gjør dere kjent på turstedet dere bruker. Hva innbyr til naturundersøkelser og bevegelse?
 • Ha klare regler for barna om hvor de kan gå på turplassen. Det kan være grenser rundt en sentral plass, eller at de skal kunne se en voksen.
 • Tenk sikkerhet, ha med førstehjelpsutstyr og gjør en risikovurdering på stedet.
 • Husk at hvis dere setter opp tauinstallasjoner så gjelder forskrift for lekeplassutstyr: - Det skal være støtdempende underlag hvis fallhøyden er over 60cm.

  

Naturkunnskap

Ut i Naturen på NRK, sendte en film som heter Oslos ville hjerte av James Ewen. Denne filmen viser mye av dyrelivet i Oslo. Den er verd å se.

 

Jorden - 4,6 milliarder år gammel! 

 

Grunninndeling:

Det som ikke lever - Abiotisk

Berggrunn, jordsmonn, luft og vann

 

Det som lever - Biotisk - Seks riker:

Arkebakterier - Sære og spesielle encellede organismer

Bakterier - Encellede organismer

Protister - Samlerike for både encellede og flercellede organismer

Planter - Har fotosyntese

Sopp - Ikke fotosyntese

Dyr - Ikke fotosyntese

 

 

Zoologi og botanikk

Botanikk - Planterikets inndeling

Først skiller vi mellom de som tar opp alt av vann og næring fra luften, og de som tar opp via røtter og frakter det rundt i planten med et ledningsvev/kar:

Moser (tar opp fra luften)

 • Vanlige: Torvmose, bjørnemose, sigdmose, etasjemose og ulike kransmoser

Karplanter (tar opp via røtter)

Karplantene deles inn i to igjen, etter hvilke form for formering:

Karsporeplanter - Formerer seg med sporer

 • Sneller
 • Kråkefot
 • Bregner

Blomsterplanter - Formerer seg med blomst

Blomsterplanter deles i to igjen, etter hvilke form for frukt:

Nakenfrøete - Frøene ligger nakne (ikke omsluttet) i en kongle eller lignenende

 • Gran
 • Furi
 • Einer
 • Lerk
 • Barlind

Dekkfrøete - Frøene er helt dekt av en frukt

Dekkfrøete planter deles i to igjen, etter hvor mange frøblad som kommer først når planten spirer:

Enfrøbladete - Har ett frøblad når de spirer

 • Eks: Gressfamilien (kornsortene våre), liljefamilien og orkidéfamilien

Tofrøbladete - Har to frøblad når de spirer

 • Veldig mange familier

 

Treslag i og ved Akerselva

 • Bjørk
 • Osp
 • Or
 • Svartor
 • Selje
 • Ask
 • Alm
 • Hestekastanje
 • Eik
 • Pil
 • Spisslønn
 • Platanlønn (innført art)
 • Lind
 • Furu
 • Gran
 • Lerk
 • Bøk
 • Hegg
 • Trollhegg
 • Hassel

 

Zoologien - Viktige dyregrupper:

Virvelløse dyr:

Bløtdyr - Snegler mm

Leddormer - F.eks: Meitemark

Leddyrene:

Insekter

 Seks bein, tre kroppsdeler, mange med vinger

Maur

SnyltevepsPixabay

Edderkoppdyr - Edderkopper, vevkjerringer og midd

 Åtte bein, en eller to kroppsdeler, uten vinger

Korsedderkopp

Over: Edderkopp (korsedderkopp). Alle har gift.

Vevkjerring2Pixabay

Over: Vevkjerring (Langbein). Ikke giftig.

Midd

Over: Midd. 99% av alle midd er under 1mm lange.

Krepsdyr

Mange ulike former

Kreps

Skolopendere

Rovdyr

Mange kroppsledd, flattrykt kropp, ett par bein pr kroppsledd

Skolopender

Tverrsnitt av skolopender

Tusenbein

 Mange kroppsledd, to beinpar pr kroppsledd

TusenbeinPixabay

Tverrsnitt av tusenbein

 

Virveldyr

Fisk

 • Mange former i både ferskvann og saltvann

Amfibier

 • Frosk
 • Padder
 • Salamander

Krypdyr

 • Slanger: Hoggorm, Buorm, slettsnok
 • Øgler: Firfisle, stålorm

Fugler

 • Stammer fra flyvende dinosaurer
 • Fjær, hult skjelett, nebb, stort hjerte, lungesekker.

Har dere sett Fossekallen ved Brekkedammen?

Pattedyr

 • Verdens minste pattedyr, Pygmespissmus (1,8g)
 • Verdens største pattedyr, Blåhval (150 tonn) (150.000.000g)

Pattedyr i Oslo:

Rådyr - Et hjortedyr

Rådyr

Elg - Et hjortedyr

  Elg

Mink - Mårfamilien

  Mink

Grevling - Mårfamilien

  Grevling

Rødrev - Hundefamilien

  Rev

Bever - Gnager

  Bever

Flaggermus - Flaggermusfamilien

  Flaggermus

 

Og rotter og mus da...

 

 

Bunndyr i Akerselva

Døgnfluer

Døgnflue

Døgnfluelarve

 

Vårfluer

vårflue-640x320

Larve: se her

 

Steinfluer

Steinflue

steinfluer

 

Knott

knott