Hopp til hovedinnhold

Friluftsliv

Temabilde friluftsliv skog bred

 

Barns friluftsliv har et bredt spekter av uttrykk. Det kan være det spennende friluftslivet hvor barna søker etter utfordringer, eller det rolige friluftslivet hvor barna blir oppslukt av noe i naturen som gjør at de er tilstede med hele seg og glemmer tid og sted. Friluftsliv kan være det tradisjonelle med turer og opplevelser av natur, aktivitetsbasert som kanskje krever litt mer utstyr, eller høstingsfriluftsliv hvor sanking av sopp og bær, jakt og fiske står sentralt.

Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) definerer friluftslivet som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Et nasjonalt mål er at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Dette ser vi igjen i Rammeplanen hvor det står at barnehagen skal bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Her finner du aktiviteter som kan berike barnehagens turer i skog og mark.

 

Rammeplanen

Fra kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag

Bærekraftig utvikling

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

 

Fra kapittel 4: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
  • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning
  • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

 

Fra kapittel 9: Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

 

  

Prikkete-steiner

De prikkete steinene

Målet med aktivitetene er at barna skal gjenkjenne prikkete mønster og prikkete steiner, og kunne fortelle historien til prikkete steiner.

Forsøk og praktisk arbeid
Striper4

De stripete steinene

Målet med aktivitetene er at barna skal gjenkjenne stripete mønster og stripete steiner, og kunne fortelle historien til stripete steiner.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekter 2

Insekter - Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg insekter. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Forsøk og praktisk arbeid
Stangsil2x1

Insekter i vann – innsamling med stangsil

I vannet lever mange ulike typer insekter og disse er godt tilpasset livet i vann. Ta med barna på insektjakt i innsjøen eller dammen i nærheten av barnehagen din. Her er noen tips til innsamling med bruk av stangsil.

Forsøk og praktisk arbeid
Insekthusprosjekt forside640x320

Insekthusprosjekt i barnehagen

Vi har fått kunnskap om at det blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant annet fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Vi har fokusert på dette og sist vår bestemte vi oss for å hjelpe ved å lage et eget hus til dem.

Forsøk og praktisk arbeid
Bokstaver-og-tall1-640x320

Jakt på bokstavar og talsymbol

Omgivnadane og naturen er full av former som liknar på bokstavar og tal berre vi leitar litt, og barn er flinke til å leite og observere. Sprekkar i eit svaberg kan danne bokstaven A, og messinglav kan danne talet åtte.

Forsøk og praktisk arbeid
Størst og minst

Jakta på størst eller minst, kortast eller lengst

I denne aktiviteten utforskar vi naturen samtidig som barna får trening i å bruke matematiske omgrep.

Forsøk og praktisk arbeid
Kvitre+

Kvitre!

Å bruke en app for å lære om fugler og fuglesang kan være nyttig sammen med barna. Her er et eksempel på en fin fugleapp.

Forsøk og praktisk arbeid
Stein1

Lag-på-lag-stein

Målet med aktivitetene er at barna skal gjenkjenne lag-på-lag-steiner, og kunne fortelle historien til dem.

Forsøk og praktisk arbeid
Fjæra 2

Livet i fjæra – Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg livet i fjæra. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagte pdf-dokument.

Forsøk og praktisk arbeid
BunndyrjaktPrio1

På bunndyrjakt

I denne aktiviteten skal dere fange bunndyr med stangsil. Aktiviteten beskriver hvordan du gjør dette i både stillestående og rennende vann.

Forsøk og praktisk arbeid
Lakenmetoden

Samle dyr med lakenmetoden

Her er en enkel og billig måte å samle inn insekter og edderkopper som er i busker, kratt og annen vegetasjon.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfugllarver

Sommerfuglprosjekt i barnehagen

Sommerfuglprosjektet i Klubben barnehage i Lørenskog går ut på å følge livssyklusen til en sommerfuglart, og samtidig lære å passe små dyr, studere dem og respektere dem som levende vesener. Sommerfugler vil alltid fascinere mennesker og særlig barn. Hver gang vi ser en sommerfugl ute er det barn som reagerer og som undrer seg over dette lille vesenet.

Forsøk og praktisk arbeid
Steinspill

Steinspill

Her kan barna spille et steinspill. Dette er en super oppgave etter arbeid med de ulike typene med bergarter.

Forsøk og praktisk arbeid
GullvingerAMH

Sukkerlokking

Mange insekter liker noe søtt. For å fange insekter kan vi friste med søktsaker og fange de mens de spiser. Sukkerlokking er en metode entomologer (insektzoologer) bruker for å fange nattsommerfugler, men fungerer også på dagsommerfugler og andre insekter som spiser nektar.

Forsøk og praktisk arbeid
Sommerfuglhåv

Å samle inn dyr med sommerfuglhåv

Når man tenker på en insektzoolog, ser man ofte for seg en som løper rundt med sommerfuglhåv og fanger fine dagsommerfugler. Her er noen tips om bruk av sommerfuglhåven.

Forsøk og praktisk arbeid
Slaghåv

Å samle inn smådyr med slaghåv

Det finnes flere typer av insekthåver. En av disse er slaghåven. Denne brukes i vegetasjonen og er veldig effektiv til å fange insekter og edderkopper som gjemmer seg i gress, busker og kratt.

Forsøk og praktisk arbeid
Insektsuger

Å samle insekter med insektsuger

For å fange de minste insektene, kan man bruke en insektsuger. Her er noen tips og triks!

Forsøk og praktisk arbeid